“Empatia” este un termen utilizat pentru a descrie capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile și experiențele altor persoane.

Definiție: “Empatia” descrie capacitatea de a înțelege și de a simți emoțiile și experiențele altor persoane.

Terminologie: “Empatia” poate fi utilizată și pentru a descrie abilitatea de a fi sensibil la emoțiile și la experiențele altor persoane, precum și de a fi capabil de a se conecta cu ele.

Sinonime: Exemple de cuvinte care pot fi considerate sinonime pentru “empatie” includ “înțelegere”, “simpatie”, “comunicare”, “compasiune”, “solidaritate” sau “îngrijire”.

Antonime: Un antonim al “empatiei” ar fi “lipsa de empatie”, care descrie o stare în care o persoană este insensibilă sau indiferentă la emoțiile și la experiențele altor persoane. Alte antonime ar putea fi “egoism”, “nepăsare”, “indiferență”, “insensibilitate” sau “cruelitate”.

Empatia înseamnă capacitatea de a înțelege și de a împărtăși sentimentele altuia; de a simți ceea ce experimentează o altă persoană din cadrul său de referință; capacitatea de a se plasa în poziția altuia.

Categorii: substantiv pozitiv, emoție pozitivă, sentiment pozitiv.

Empatia înseamnă capacitatea de a înțelege și de a împărtăși sentimentele altuia. Empatia este capacitatea de a înțelege sau de a simți ceea ce experimentează o altă persoană din cadrul său de referință, adică capacitatea de a se plasa în poziția altuia. Definițiile empatiei cuprind o gamă largă de stări emoționale. Tipurile de empatie includ empatia cognitivă, empatia emoțională (sau afectivă) și empatia somatică. Empatia este capacitatea de a se imagina în condiția altuia; o participare indirectă la emoțiile altuia. Cuvântul empatie este un substantiv și o emoție pozitivă.

De multe ori empatia este privită doar ca empatizare cu emoțiile negative, însă ea înseamnă și empatizarea cu emoțiile pozitive ale celuilalt. Adică, empatia există și atunci când ne bucurăm pentru bucuria altcuiva.

Sinonime empatie

înțelegere față de, compasiunea pentru, aprecierea pentru, simpatie cu, afinitate cu, sensibilitate față de, sensibilitate la, identificare cu, conștientizare față de, gândirea asemănătoare.

Antonime empatie

distanțare, indiferență, cruzime


0 comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *